ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας»

Σύντομη Περιγραφή: 
Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή βιομάζας (παραγωγή ξηρής βιομάζας, φυτικών λαδιών για βιοκαύσιμα πρώτης και δεύτερης γενιάς) από διάφορα προτεινόμενα ετήσια ενεργειακά φυτά, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Θα μελετηθούν καινοτόμες καλλιεργητικές τεχνικές (κατεργασία εδάφους, αμειψισπορές) που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της οικονομικότητας των συστημάτων ενώ θα συμβάλλουν στη ανάπτυξη μιας αειφορικής γεωργίας. Θα γίνει εισαγωγή δύο ειδικών σπαρτικών για ακαλλιέργεια οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμες στη χώρα μας με αποτέλεσμα να μη γίνει δυνατή η πλήρης διερεύνηση αυτής της μεθόδου εγκατάστασης φυτειών και θα δοκιμαστούν καινοτόμα μηχανήματα που αναπτύχθηκαν τα τελευταία έτη.

 

 

http://biomass.agr.uth.gr