ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "Παραγωγή Βιοκαυσίμων στην Θεσσαλία"

Σύντομη Περιγραφή: 
"

Θεματική προτεραιότητα του ΠΠΚ στην οποία εντάσσεται η Ενέργεια:

Α6 – «Παραγωγή Βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία»

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 Θεοφάνης Γέμτος

ΦΟΡΕΑΣ

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

 Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, Μαγνησίας

ΤΗΛ.

 2421093228

FAX

 2421093228

E-mail

 gemtos@agr.uth.gr