"ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ "

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ "

Μελέτη που συντάχθηκε από το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Παραγωγής από ομάδα με επικεφαλής τον Καθ. Θ.Α. Γέτμο και μέλη τους Σπ. Φουντά, Αρ. Ταγαράκη και Ν. Γιαννόπουλος σε συνεργασία με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, κατόπιν ανάθεσης και με χρηματοδότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας

Μελέτη, Χάρτες part1, part2, part3, Υπολογισμός ακτίνας καθορισμένης απόστασης